LH Bygg AS er ett nystarta firma.

LH Bygg as blei starta av Tor Øystein Lunde og Bjørn Ove Hoftun September 2023. Firma består av Byggefirma Tor Øystein Lunde som har vert ett enkelmannsfirma siden        2/1-2008

Firma består av 3 mann

Tor Øystein Lunde 49år

Bjørn Ove Hoftun 48år

Andrii Uhryniak 39år

Komplett utstyr, stillas. Tar på oppdrag nybygg og rehabilitering. 

Holder til i Suldal kommune, Ryfylke 

Tar også på oppdrag i nabokommuner, Be om tilbud timepris/fastpris.

Dersom noken lurer på kva LH er forkortelse for, 

Lunde Hoftun .

Kunne vert Low and High, Lågt og Høgt